Bespreking van het arrest van het Arbeidshof van Brussel van 10 februari 2017.

"De samenwerking tussen de partijen bij een arbeidsovereenkomst is gebaseerd op het bestaan van een vertrouwensband, hetgeen een essentieel element is in elke arbeidsrelatie. Derhalve kan een ernstige tekortkoming in hoofde van de werknemer een ontslag om dringende reden rechtvaardigen, wanneer deze een vertrouwensbreuk veroorzaakt."

Volledig artikel en bron: Sotra

Gerelateerde opleiding

Meer rechtspraak over ontslag en meer bepaald de ontslagmotivering en het kennelijk redelijk ontslag? Mr. Dieter Dejonghe brengt tijdens het seminarie 'Ontslagmotivering en kennelijk redelijk ontslag' een grondige analyse van meer dan 80 ongepubliceerde vonnissen en arresten.