De hoven van beroep van Gent (24 mei 2016 en 25 april 2017) en Antwerpen (24 januari 2017 en 27 juni 2017) hebben recent een nieuwe visie ontwikkeld over de berekening van het voordeel van alle aard voor de terbeschikkingstelling van een woning.

Nu is er ook een nieuw arrest van hof van beroep te Gent van 20 februari 2018 waarin het onderscheid tussen terbeschikkingstelling door rechtspersonen en door natuurlijke personen bij de forfaitaire waardering van het voordeel van alle aard woning discriminerend en ongrondwettelijk wordt genoemd.

Ook de minister heeft zich in het debat gemoeid, reden voor een grondige analyse van de problematiek door Cazimir.

Volledig artikel en bron: Cazimir

Gerelateerde opleiding

Tijdens onze studiedag "Vennootschapsconstructies" bekijken we o.m. de patrimoniumvennootschap van naderbij.