"De omstandigheid dat een concurrentiebeding niet voldoet aan de wettelijke geldigheidsvoorwaarden doet geen afbreuk aan het vermoeden van aanbreng van cliënteel".

Het is het eerste gekende cassatiearrest in die zin.

Voor een volledige bespreking lees SoConsult.

Lees hier de tekst van het arrest.