De onbetaalde garagehouder die een schuldvordering m.b.t. een bedrijfsvoertuig wenst in te dienen in een failissement, kan de curator verzoeken de schuldvordering als bevoorrecht te behandelen.

Steun voor deze stelling kan gevonden worden in een uitspraak van het Hof van Beroep van Gent van 7 november 2016.

Volledig artikel en bron: Peeters Euregio Law