Een (onder)aannemer is een verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de GDPR, maar geen verwerker. (Onder)aannemers bepalen immers zelf het doel van de verwerking en de middelen die ingezet worden om dat te doel te bereiken. Zij verwerken dan ook geen persoonsgegevens ‘namens’ de (hoofd)aannemer of bouwheer in het kader van de uitvoering van werken.

Volledig artikel en bron: Schoups

Gerelateerde opleidingen

Tijdens de studienamiddag 'GDPR' zal er ingezoomd worden op de voornaamste aandachtspunten voor ondernemingen die op vandaag nog niet in orde zijn op vlak van ‘GDPR compliance’. Ook aandacht voor een aantal ‘best practices’ die zich intussen hebben gevormd in de praktijk.