Vanaf 1 mei 2017 zal de belastingontvanger de herinnering aan niet tijdig betaalde belastingen per gewone brief versturen i.p.v. per aangetekende zending. Dit betekent de facto een belangrijke kostenbesparing voor de ficus.  In de praktijk werd immers vastgesteld dat de grote meerderheid van de belastingschuldigen niet eens de moeite doet om de aangetekende brief te gaan afhalen.

Ook wordt er voortaan maar 1 brief verstuurd.

Volledig artikel en bron: DVP law