Het nieuwe verenigingsbegrip in het ontwerp voor het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen maakt een einde aan het principieel verbod op nijverheids- en handelszaken waardoor vzw's in de toekomst dus onbeperkt economische activiteiten zouden kunnen verrichten (ongeacht of deze al dan niet bijkomstig zijn).

Volledig artikel en bron: GD&A advocaten

Gerelateerde opleidingen

Op 04.12.2018 zal Mr. Rik Galle een studienamiddag geven rond het nieuwe vereningingsrecht: de VZW en stichting na de invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Vereniging.

Deze studienamiddag gaat door in Leuven.