De federale aanbestedende overheden moeten zich ertoe verbinden elke inschrijver voor overheidsopdrachten en concessies te sensibiliseren voor de strijd tegen sociale dumping.
Zij moeten daarbij nauwlettend toezien dat de regels inzake milieu, sociaal en arbeidsrecht worden nageleefd.

Dat alles ligt vervat in een Omzendbrief van 10 juli 2017, dat tevens een Charter en een Gids bevat.

Omzendbrief Strijd tegen sociale dumping bij overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten, BS 17 juli 2017

Volledig artikel en bron: Equator advocaten

Gerelateerde opleiding

Tijdens de studiedag 'Actualia Overheidsopdrachten' die doorgaat in Kontich op 22 september 2017, loodst Mr. Peter Flamey u door de nieuwe wetgeving Overheidsopdrachten.