Vanaf 1 januari 2018 moet u rekening houden met volgende nieuwigheden:

1. Volledige inwerkingtreding van het Omgevingsvergunningsdecreet
2. Vlaams Onteigeningsdecreet in werking
3. Striktere EPB-normen
4. Talrijke Codextrein-wijzigingen
5. 2018 is een verkiezingsjaar, de minister vraagt daarom aan de gemeenten en provincies om geen beslissingen te nemen "die het beleid van de nieuwe raden of de toekomstige ontwikkeling van de financiën nodeloos zouden verstoren."
6. Deze nieuwigheden zullen later volgen:
- de integratie van de socio-economische vergunning in de omgevingsvergunning;
- de integratie van de vegetatievergunning in de omgevingsvergunning;
- het aangekondigde Instrumentendecreet, verschillende malen vooropgesteld en naar verluidt onder andere inclusief een verhoging van de planschadevergoeding tot 100% (t.o.v. 80% die men vandaag krijgt);

- ...

Volledig artikel en bron: Stibbe