Sinds 1 september 2018 gelden nieuwe erfrechtregels - welke mogelijkheden biedt het nieuwe erfrecht de overlater van een familiebedrijf?

Een overzicht van de mogelijkheden.

Zo voorziet het nieuwe erfrecht in een grotere beschikkingsvrijheid voor de erflater. Hierdoor is het bv. mogelijk voor een bedrijfsleider met 3 kinderen, om de aandelen van het familiebedrijf te laten toekomen aan één van de kinderen voor een waarde die maximaal 4/6e van de nalatenschap vertegenwoordigt (zijnde 1/2e beschikbaar deel + 1/6e reservatair erfdeel van het betrokken kind).

Volledig artikel en bron: Magnolis

Gerelateerde opleidingen

Op 15.03.2019 organiseert M&D de studienamiddag Familiebedrijven: impact van het nieuw erf- en huwelijksvermogensrecht . Tijdens deze studienamiddag zal mr. Olivier de Keukelaere (Cazimir - Magnolis) de nieuwigheden bespreken en in een ruimer kader plaatsen.