Tijdens hun recent congres rond het thema nieuwe woonvormen (zoals cohousing en kangoeroewonen), vroegen de notarissen om een aanpassing van de bestaande regelgeving.

Minister van Justitie Koen Geens staat alvast positief t.o.v. deze vraag.

“Het lijkt me logisch dat de regels aangepast worden aan de nieuwe realiteit. Alle vormen waar mensen willen samenleven kan ik alleen maar toejuichen. De resultaten van dit notarieel congres stemmen overeen met mijn aanpak om een brede maatschappelijke consultatie op te zetten rond de modernisering van het zaken- en verbintenissenrecht".

Volledig artikel en bron: Notaris.be