Op 18 april 2018 verscheen in het Belgisch Staatsblad het koninklijk besluit van 15 april 2018 tot wijziging van meerdere koninklijke besluiten op het vlak van overheidsopdrachten en concessies en tot aanpassing van drempelbedragen in de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies.

Volledig artikel en bron: Adhemar advocaten

Lees hier de tekst van het KB:

15 APRIL 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van meerdere koninklijke besluiten op het vlak van overheidsopdrachten en concessies en tot aanpassing van een drempel in de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies (BS, 18 april 2018)

Gerelateerde opleidingen

 

Mr. Gitte Laenen (advocaat GD&A) licht één en ander verder toe tijdens de webinar "Overheidsopdrachten: recente stand van zaken" - deze webinar gaat door op 21.08.2018 en maakt deel uit van onze Webinar Days 2018