De voornaamste nieuwigheden:

Artikel 1321 van het Gerechtelijk Wetboek, dat handelt over de verplichte motivering en de draagwijdte van de motivering van een rechterlijke beslissing tot vaststelling van het bedrag van de onderhoudsbijdrage, strekt zich voortaan ook uit tot de overeenkomsten.

Het invoeren van een regel die de omstandigheden/voorwaarden omschrijft waarin buitengewone kosten worden geacht te zijn aanvaard door de andere ouder, bij gebreke aan een uitdrukkelijk akkoord van die ouder.

Een Koninklijk Besluit zal de lijst van buitengewone kosten en hun wijze van afrekening vaststellen en tevens  bepalen welke van deze buitengewone kosten het voorwerp moeten zijn van een voorafgaand overleg en uitdrukkelijk akkoord.

Volledig artikel en bron: Tiberghien