In dit artikel alvast een overzicht en bespreking van de te verwachten wijzigingen:

  • Eenhoofdig bestuur voortaan mogelijk
  • Afschaffing term ‘zaakvoerder’ binnen de BV
  • Niet meermaals dezelfde persoon in één bestuursorgaan
  • Duaal bestuursmodel wordt mogelijk
  • Ontslagbescherming en ontslagregelingen mogelijk voor bestuurders NV
  • Herdefiniëring dagelijks bestuur
  • Dagelijks bestuur nu ook in een BV
  • Nieuwe belangenconflictenregeling

Volledig artikel en bron: Grant Thornton