Een zaakvoerder vervangen door een nieuwe zaakvoerder kan een controlewijziging uitmaken, én dus een impact hebben op de overdracht van fiscale aftrekken, ook al krijgt deze zaakvoerder slechts één aandeel.
Dat volgt uit een (niet-gepubliceerd) arrest van het Hof van Beroep van Gent van 3 januari 2017.

Volledig artikel en bron: Mythra advocaten