Vanaf 30 juni 2017 gelden er nieuwe plaatsingsregels voor overheidsopdrachten in de speciale sectoren water, energie, vervoer en post. Op enkele uitzonderingen na is er nog maar één stelsel van toepassing, ongeacht of het gaat om de zgn. publieke of private speciale sectoren. Daarmee verdwijnt het verschil tussen beide sectoren (de twee bestaande besluiten worden opgeheven) en vereenvoudigt het systeem : er zal grotendeels gewerkt worden met één set van plaatsingregels.

De publicatie van het KB Plaatsing Speciale Sectoren volgt op dat van het KB Plaatsing Klassieke Sectoren, dat eveneens op 30 juni 2017 in werking trad.

zie ook: Koninklijk besluit van 18 juni 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de speciale sectoren, BS 23 juni 2017

Volledig artikel en bron: Lydian

Gerelateerde opleiding

Tijdens de studiedag 'Actualia Overheidsopdrachten' die doorgaat in Kontich op 22 september 2017, loodst Mr. Peter Flamey u door de nieuwe wetgeving Overheidsopdrachten.