Het nieuwe insolventierecht is een feit: de wet van 11 augustus 2017 met belangrijke hervormingen inzake faillissement en WCO staat vandaag in het BS.

Deze wet brengt de ‘faillissementswet van 8 augustus 1997’ en de ‘wet van 31 januari 2009 op de continuïteit van de ondernemingen’ samen in Boek XX van het Wetboek van Economisch Recht (WER).

Komen aan bod:
– Titel I. Algemene beginselen
– Titel II. - Opsporing van ondernemingen in moeilijkheden
– Titel III. - Voorlopige maatregelen
– Titel IV. - Ondernemingsbemiddelaar en minnelijk akkoord
– Titel V. - Gerechtelijke reorganisatie
– Titel VI. - Faillissement
– Titel VII. - Grensoverschrijdende insolventie
– Titel VII(?). - Aansprakelijkheidsvorderingen
– Titel IX. - Verbodsbepalingen en de rehabilitatie
– Titel X. - Intrekking faillissement
– Titel XI. Evaluatie van de insolventieprocedures

De wet van 11 augustus 2017 treedt in werking op 1 mei 2018.

Bron: Wet  van 11 augustus 2017 houdende invoeging van het Boek XX "Insolventie van ondernemingen", in het Wetboek van economisch recht, en houdende invoeging van de definities eigen aan Boek XX en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan Boek XX in het Boek I van het Wetboek van economisch recht, BS 11 september 2017, bl. 83100.

 

Gerelateerde opleiding

Mr. Eddy Van Camp en Mr. Ilse Mertens zullen de nieuwigheden uit het insolventierecht uitvoering bespreken en toelichten tijdens de studienamiddag "De Hervorming van het Insolventierecht".

U kan deze studienamiddag volgen op 14.12.2017 in Gent of op 19.12.2017 in Beveren.