Op 1 september 2017 verscheen in het Belgisch Staatsblad de wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de erfenissen en de giften betreft en tot wijziging van diverse andere bepalingen ter zake. Deze wet treedt in werking op 1 september 2018 en zal van toepassing zijn op de nalatenschappen die vanaf deze datum openvallen.

Het Vlaams Parlement heeft nu een decreet goedgekeurd dat de Vlaamse erfbelasting tijdig aangepast en hervormt.

Ontwerp van decreet tot modernisering van de erf- en schenkbelasting, aangepast aan het nieuwe erfrecht, tekst aangenomen in de Plenaire vergadering van 28 juni 2018.

Wetgevingsdossier en stand van zaken kan u hier volgen.

Gerelateerde opleidingen

Op onze Estate Planningsdagen komen de actuele ontwikkelingen inzake erf- en schenkbelasting uitgebreid aan bod.