Het advies van de Raad van State nr. 63.906/2/V van 13 september 2018 begint met volgende drie algemene opmerkingen:

1. Mogelijke rechtsonzekerheid doordat op zeer veel plaatsen het Wetboek voor verschillende situaties of categorieën van rechtspersonen voorziet in identieke of soortgelijke regels., maar de uitdrukkingen die daarbij gebruikt worden, omvatten evenwel varianten.
2. Mogelijke onduidelijkheid bij de uitdrukking “een andersluidende statutaire bepaling” (of andere soortgelijke uitdrukkingen)
3. Bevorderen van de langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders: omzetting richtlijn waarborgen

Volledig artikel en bron: LegalNews.be

Gerelateerde opleidingen

Wij blikken alvast vooruit op de nieuwe wetgeving met een reeks opleidingen gegeven door gerenomeerde sprekers. We bundelden deze opleidingen op een handige overzichtspagina op onze website: Het nieuwe vennootschapsrecht.