Camera’s die vallen onder de Camerawet moeten sinds 25 mei 2018 online worden aangegeven aan de politiediensten, maar niet meer aan de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) (voorheen: Privacycommissie). De aangifte gebeurt via het centraal e-loket voor de aangifte van bewakingscamera's dat door de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken ter beschikking wordt gesteld.

Volledig artikel en bron: Lydian