Het parlement bespreekt momenteel het wetsontwerp dat ertoe moet leiden dat de mede-eigenaars flexibeler kunnen beslissen en dat hun mede-eigendom efficiënter kan worden beheerd.

Welke veranderingen staan op stapel?

Een voorbeeldje: als de nieuwe wet er komt, zullen bestaande appartementsgebouwen sneller kunnen gerenoveerd worden - er zal immers niet langer een unanieme beslissing van de mede-eigenaars nodig zijn, een 4/5 meerderheid zou volstaan.

 

Volledig artikel en bron: Syndicusdiensten.be

Gerelateerde opleiding

Op 20.04.2018 gaat onze jaarlijkse themadag 'Vastgoed' door waarin we actuele thema's uit het vastgoed- en stedenbouwrecht voor u samenbrengen in 8 sessies : Vastgoed anno 2018

Uiteraard staat de nieuwe wet op de mede-eigendom op het programma!