Uit de vaststellingen van Mensura blijkt dat het aantal aanvragen voor re-integratietrajecten sinds mei meer dan verdubbeld is.

Maar, niettegenstaande een lichte verbetering, leiden deze aanvragen vooral naar een definitieve arbeidsongeschiktheid bij de huidige werkgever. Toch leveren werkgevers wel degelijk inspanningen om langdurig zieke werknemers terug naar de werkvloer te begeleiden, zo blijkt uit aanvullende cijfers van werkhervattingsonderzoeken.

Volledig artikel en bron: LegalWorld