In deze bijdrage krijgt u een overzicht van de nieuwe - verkorte - opzeggingstermijnen die recent ingevoerd werden. Hiermee worden het afschaffen van het proefbeding enigszins gecompenseerd.

Daarnaast komen ook de andere relevante sociaalrechtelijke bepalingen uit de zgn. "Relancewet" aan bod:

  • Starterjobs voor jongeren (zonder werkervaring)
  • “De-connectie” en het voorkomen van burn-out: werkgever moet overleg plegen over het gebruik van digitale communicatiemiddelen en de mogelijkheid tot een digitale de-connectie ter preventie van burn-out en werkstress
  • Uitzendarbeid: uitzendarbeid wordt toegelaten in alle privésectoren
  • Vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor werken in onroerende staat

Wet van 26 maart 2018 betreffende de versterking van de economische groei en de sociale cohesie (kortweg de Relancewet)

Volledig artikel en bron: Peeters Euregio Law 

Gerelateerde opleidingen

De bepalingen van deze Relancewet zullen eveneens besproken worden tijdens de studienamiddag 'Actualia Ontslagrecht' - onze jaarlijkse update ontslagrecht met mr. Bart Vanschoebeke en mr. Ann Witters (Claeys & Engels).