Deze nieuwe vorm van pensioenopbouw werd op het eerste gezicht ontwikkeld naar het beeld van de IPT. De maximale aftrekbare premies binnen de POZ hangen immers ook af van een 80%-regel. De 80%-regel van de POZ verschilt echter van deze van de IPT, wat dan ook meestal in een lagere pensioenopbouw resulteert.

Volledig artikel en bron: Vandelanotte

 

Gerelateerde opleiding

Op 20.06.2018 licht dhr. Paul Van Eesbeeck een en ander verder toe tijdens de studienamiddag ''Aanvullende pensioenen'. U krijgt dan een update van de voornaamste wijzigingen die zich recent in de materie voordeden.