Een overzicht van de fel besproken herzieningen die de Raad van de Europese Unie recent goedkeurde m.b.t. de Detacheringsrichtlijn.

Opmerkelijk: de transportsector is voorlopig nog niet onderworpen aan de nieuwe Detacheringsrichtlijn. De huidige Detacheringsrichtlijn zal van toepassing blijven tot er sectorspecifieke regelgeving (die nog onderhandeld wordt op Europees niveau) van kracht wordt.

Deadline voor omzetting: 30 juli 2020

Bron: Richtlijn (EU) nr. 2018/957 van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 96/71/EG betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten

Volledig artikel:  Adhemar advocaten

 

Gerelateerde opleidingen

"Werken met buitenlandse onderaannemers en detachering" komt aan bod tijdens het seminarie "Werken met onderaannemers en zelfstandigen" waarin mrs. Dieter Dejonghe en Veerle van Keirsbilck de recente evoluties en frequente struikelblokken onder de loep nemen.

Dit seminarie gaat door op 04.10.2018 in Sint-Niklaas.