Een bespreking van de recent aangenomen richtlijn.

Enkele nieuwigheden:

  • Volgens artikel 3 moet er een uitzondering komen op het auteursrecht (nl. op het reproductierecht) voor “onderzoeksorganisaties” (universiteiten, enz.) en “instellingen van cultureel erfgoed” (musea, bibliotheken, archieven, enz.) om voor wetenschappelijk onderzoek aan tekst- en datamining te doen.
  • Artikel 4 voorziet ook in een algemene uitzondering voor tekst- en datamining (los van wetenschappelijk onderzoek).

Volledig artikel en bron: Finnian Columbo

Gerelateerde opleidingen

De nieuwe auteursrichtlijn zal (samen met de hervormingen in het merkenrecht) besproken worden in een seminarie dat ingepland is op 25.06.2019 in Gent. Meer info volgt ...