Uitgebreide bespreking van twee recent gepubliceerde voorafgaande beslissingen:

Inbreng van levensverzekeringen (SP 17046

"... de begunstigde enkel belast wordt op het deel van het voordeel dat hij behoudt en dat de erfgenamen die een deel van het voordeel via inbreng verkrijgen op hun deel worden belast."

"Opgedrongen" inbreng in natura (SP 17053)

"Vermits de inbreng in natura een eenzijdige beslissing is van de inbrenger en de mede-erfgenamen niet met de inbreng moeten instemmen, noch de inbreng kunnen weigeren, is Vlabel van mening dat de inbreng geen conventionele overdracht is."

Volledig artikel en bron: Cazimir

Gerelateerde opleiding

Op 19.06.2018 herhaalt Mr. Ann Maelfait de studienamiddag rond het overgangsrecht in het nieuwe erfrecht en de impact op testamenten en schenkingen.

Check onze website voor verdere informatie.