Op 1 november 2020 verandert ons burgerlijk bewijsrecht. De gemoderniseerde bewijsregels komen in Boek 8 van het gloednieuwe Burgerlijk Wetboek. Het bewijsrecht wordt aangepast, vooral om de zaken te verduidelijken en beter te definiëren, in te spelen op technologische evoluties en knelpunten aan te pakken. Een van de belangrijkste nieuwigheden is de uitbreiding van het vrij bewijsstelsel.

Het nieuwe Boek 8 telt drie hoofdstukken:

in het eerste, met de algemene bepalingen, staan allerhande definities en de algemene regels van het bewijsrecht;

in het tweede gaat het over de toelaatbaarheid van de bewijsmiddelen; en

in het derde staan de bijzondere regels voor de verschillende bewijsmiddelen:

  • authentieke akte,
  • onderhandse akte,
  • onderhandse akte die wordt meeondertekend door de advocaten van partijen,
  • andere geschriften,
  • afschriften,
  • teruggave van de akte door schuldeiser aan schuldenaar,
  • getuigen,
  • feitelijke vermoedens,
  • bekentenis en eed

De nieuwe wet van 13 april 2019 treedt in werking op 1 november 2020. Hierop zijn wel enkele uitzonderingen.

Bron: Wet van 13 april 2019 tot invoering van een Burgerlijk Wetboek en tot invoeging van boek 8 “Bewijs” in dat Wetboek, BS 14 mei 2019

Gerelateerde opleidingen

Meer over het nieuwe bewijsrecht en de diverse hervormingen binnen het burgerlijk recht? Ontdek het in onze zomerprogramma's!

Juristendagen 2019 - met o.a. de sessie 'Bewijsrecht vandaag en morgen' van Raasheer Eric Dursin, onze plenaire openingssessie op 29.08.2019 in Brasschaat.