De nieuwe antiwitwaswet die eind vorig jaar van kracht werd, verplicht vennootschappen "toereikende, accurate en actuele informatie over hun "uiteindelijke begunstigden" in te winnen en bij te houden, met inbegrip van gegevens over de door de uiteindelijke begunstigden gehouden economische belangen."

Het betreft het zgn. 'UBO'-register. Het is momenteel wel nog wachten op het KB dat de nodige modaliteiten voor deze verplichting uitwerkt.

Volledig artikel en bron: Eubelius

Gerelateerde opleiding

Tijdens de webinar 'Antiwitwaswetgeving' licht mr. Alain Claes de bepalingen van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld, die op 16 oktober 2017 van kracht werd, verder toe.