De FOD Beleid & Ondersteuning verduidelijkt dat de nieuwe algemene uitvoeringsregels overheidsopdrachten van toepassing zijn op opdrachten die werden of hadden moeten worden bekendgemaakt vanaf 30 juni 2017, alsook op opdrachten waarvoor geen voorafgaande bekendmaking verplicht is en waarbij na 30 juni 2017 werd uitgenodigd tot het indienen van een offerte.

Volledig artikel en bron: GD&A Advocaten

zie ook: Mededeling betreffende de inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 22 juni 2017 tot wijziging van het KB “AUR”, FOD Beleid en Ondersteuning, 26 juli 2017

 

 

Gerelateerde opleiding

Tijdens de studiedag 'Actualia Overheidsopdrachten' die doorgaat in Kontich op 22 september 2017, loodst Mr. Peter Flamey u door de nieuwe wetgeving Overheidsopdrachten.