Het nieuwe “Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV)” komt in de plaats van het huidige “Wetboek van vennootschappen”.

Krachtlijnen van deze wet:

  1. Een doorgedreven vereenvoudiging, waaronder:
  • Afschaffing van het onderscheid tussen burgerlijke en handelsvennootschappen
  • Nieuwe dichotomie tussen het vennootschapsen het verenigingsrecht die in één enkel wetboek worden geïntegreerd
  • Afschaffing van de publieke vennootschappen en beperking van de regels voorbehouden aan de genoteerde vennootschappen
  • Beperking van het aantal vennootschapsvormen
  • Beperking van het aantal strafbepalingen.

2) Kiezen voor meer aanvullend recht en flexibiliteit

In de NV:
• wordt de dwingende regel van de ad nutumherroepbaarheid van de bestuurder van aanvullend recht.
• worden de bestuursmodaliteiten aangevuld met de mogelijkheid om een enige bestuurder te benoemen, die eventueel een bescherming tegen ontslag kan genieten. Ook krijgen NV’s de keuze tussen het huidige monistisch bestuurssysteem en een volwaardig en beter uitgewerkt duaal bestuurssysteem.
• worden ten slotte ook een aantal andere wijzigingen ingevoerd die een antwoord bieden op vragen van de praktijk. Zo wordt het mogelijk om in een genoteerde NV statutair in een dubbel stemrecht te voorzien voor trouwe aandeelhouders, terwijl in de niet-genoteerde NV en in de BV het meervoudig stemrecht wordt toegelaten.

In de BV:
• wordt de kapitaalsvereiste afgeschaft.
• op intern vlak worden de rechten van de aandeelhouders niet langer bepaald door de fractie van het kapitaal dat zij vertegenwoordigen, maar conventioneel of statutair. • worden vele vandaag geldende regels van aanvullend recht, zo kan bijvoorbeeld de overdraagbaarheid van aandelen volledig vrij worden geregeld.

De CV:
• krijgt haar oorspronkelijke eigenheid terug nl. een onderneming voeren op basis van het coöperatief gedachtengoed.
• kan, zoals vandaag, worden erkend.

3) Aanpassing aan Europese evoluties, zoals het regelen van de grensoverschrijdende verplaatsing van de statutaire zetel van vennootschappen.

 

Op de vennootschappen, verenigingen en stichtingen die bestaan op 1 mei 2019 is het WVV voor het eerst van toepassing op 1 januari 2020.

Voor nieuwe vennootschappen en verenigingen geldt 1 mei 2019 als inwerkingtreding.

Er zijn een uitgebreide inwerkingtreding en overgangsregeling voorzien voor allerhande bestaande vennootschapsvormen in allerlei situaties. Voor bestaande verenigingen is in ruimere overgangstermijnen voorzien.

 

Bron: 23 MAART 2019. - Wet tot invoering  van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen  en houdende diverse bepalingen, BS 4 april 2019, bl. 33239.

 

Gerelateerde opleidingen

De nieuwe wetgeving en haar impact komt uitgebreid aan bod tijdens onze opleidingen rond het nieuwe vennootschapsrecht:

Studiedagen: Het nieuwe vennootschapsrecht op 30.04.2019 in Lochristi en op 24.05.2019 in Kontich

Webinar Day: (3 webinars) (08.05.2019)

  1. Bestuur en governance binnen de NV 
  2. Bestuurdersaansprakelijkheid onder het nieuwe WVV 
  3. Oprichting en uitkering in de BV