In deze bijdrage worden de belangrijkste voorstellen van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Vereniginegen overlopen
Het voorontwerp dat op 20 juli 2017 door de Ministerraad werd goedgekeurd, ligt momenteel ter bespreking bij de Raad van State.

Volledig artikel en bron: Klaw advocaten