In deze bijdrage worden de belangrijkste voorstellen van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen overlopen - meer bepaald wat de hervormingen binnen het verenigingsrecht betreft.

De belangrijkste wijziging die de verenigingen ondergaan, betreft het afschaffen van het verbod om economische activiteiten te voeren, zoals vastgelegd in artikel 1 van de huidige Vzw-wet. 

Het voorontwerp is – na het advies van de Raad van State – nog onderworpen aan een tweede lezing in de Ministerraad. 

Volledig artikel en bron: Klaw advocaten