Op 2 juli 2018 is de ‘wet van 18 juni 2018 houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing’ in het Belgische Staatsblad gepubliceerd.

Titel 6 (art. 162-179) brengt enkele veranderingen aan de mede-eigendom.

De vereniging van mede-eigenaars en haar organen gaan flexibeler en efficiënter werken, de verplichtingen en verantwoordelijkheden van de bewoners van het gebouw verscherpen, het syndicuscontract wordt - wat betreft de kosten - preciezer omschreven en er komen heel wat verduidelijkingen voor mede-eigenaars. De nieuwigheden gelden vanaf 1 januari 2019.

Bron: Wet van 18 juni 2018 houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing, BS 2 juli 2018 (art. 162 en 179)