Het nieuw appartementsrecht verplicht om in het syndicuscontract ook een tariefregeling op te nemen. Ook enkele andere regels over de syndicus worden aangepast.

Bron: Wet van 18 juni 2018 houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing, BS 2 juli 2018 (art. 168 en 179)