Het nieuwe VLAREBO (met onder andere belangrijke wijzigingen aan de grondverzetsregeling) werd op de Ministerraad van 21 september 2018 definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering.

Concreet: de inkanteling van bodemmaterialen in het VLAREBO: hierdoor zullen bagger- en ruimingsspecie, grondbrij en bentonietslib ook de grondverzetsregeling moeten volgen.

Volledig artikel en bron: Grondwijzer