Op 1 september 2019, bij de start van het nieuw gerechtelijk jaar, wordt het nieuw Vlaams jeugddelinquentierecht van kracht. Een delinquentierecht dat inzet op herstel én op de verantwoordelijkheid van de jonge delictpleger. Opvang in een gesloten gemeenschapsinstelling blijft mogelijk, maar de voorkeur gaat uit naar andere reacties.

Het nieuw decreet van 15 februari 2019 treedt in werking op 1 september 2019.

Bron: Decreet van 15 februari 2019 betreffende het jeugddelinquentierecht, BS 26 april 2019

Gerelateerde opleidingen

Mr. Joachim Meese zal op 13.06.2019 tijdens de studienamiddag 'Bewijs in strafzaken' een aantal relevante arresten bespreken m.b.t. de bewijsproblematiek in strafprocesrecht.