Het is een aanvulling van standpunt nummer 15004 over de schenking met voorbehoud van vruchtgebruik. Over de maatschap was hierin nog niets gezegd, maar dat is dus nu aangevuld, in de nieuwe littera B van hetzelfde standpunt.

Concreet: Vlabel gaat uit van de vaststelling dat een burgerlijke maatschap geen rechtspersoonlijkheid heeft, en fiscaal transparant is. Een overdracht van de gerechtigheid in een maatschap is dus een overdracht van de goederen die tot de maatschap behoren, en hij behandelt die overdracht ook zo.

Een tweede vaststelling is dat artikel 2.7.1.0.7 alleen toepasselijk kan zijn als de activa van de maatschap effecten of geldbeleggingen zijn. Kunstwerken, bijvoorbeeld, vallen er dus buiten.

Volledig artikel en bron: Tiberghien

Gesplitste aankoop of inschrijvingen vruchtgebruik – blote eigendom
Tegenbewijs - Standpunt nr. 15004 dd. 26.04.2017 - Art. 2.7.1.0.7. VCF