Het regeerakkoord voorzag in de mogelijkheid voor zelfstandigen die actief zijn als natuurlijke personen om voortaan, naast hun vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ) een tweede pijler te verwerven die vergelijkbaar is met die van de zelfstandige bedrijfsleiders.

De wet werd op 30.03.2018 in het BS gepubliceerd. 

De wet kadert in veralgemening van de tweede pensioenpijler. Het wil de zelfstandigen actief als natuurlijk persoon de mogelijkheid geven een aanvullend pensioen op te bouwen bovenop het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (programmawet (I) van 24  december  2002), zoals dit voor bedrijfsleiders al langer kan. De voorwaarden en modaliteiten voorzien in deze wet zijn gelijkaardig aan deze voor bedrijfsleiders.

Daarnaast bevat de wet:

- een hervorming van de adviesstructuren inzake de aanvullende pensioenen voor zelfstandigen,

- overgangsmaatregelen op de wet van 18 december 2015 tot waarborging van de duurzaamheid en het sociale karakter van de aanvullende pensioenen en tot versterking van het aanvullende karakter ten opzichte van de rustpensioenen en

- technische wijzigingen aangebracht aan diverse wetgevingen betreffende de aanvullende pensioenen.

Voor een eerste bespreking van de nieuwe bepalingen - zie LegalNews.be

Bron: Wet van 18 februari 2018 houdende diverse bepalingen inzake aanvullende pensioenen en tot instelling van een aanvullend pensioen voor de zelfstandigen actief als natuurlijk persoon, voor de meewerkende echtgenoten en voor de zelfstandige helpers, BS 30 maart 2018 - Lees de tekst van de wet hier.