Met nog 120 dagen te gaan vooraleer het nieuwe erfrecht van kracht wordt, vestigt de Federatie van de notarissen nogmaals de aandacht op het belang van het afleggen van de zgn. verklaring tot behoud.

Aan de hand van concrete cijfervoorbeelden wordt aangegeven in welke gevallen zo'n verklaring - waarbij de "oude" waarderingsregels van toepassing kunnen blijven op reeds gedane schenkingen - een absoluut nut kunnen hebben.

Volledig artikel en bron: Fednot - Notaris.Be

Gerelateerde opleidingen

Over het overgangsrecht van het nieuwe erfrecht en de impact op testamenten en schenkingen, zal Mr. Ann Maelfait uitvoerig spreken tijdens de studienamiddag 'Testamenten en schenkingen: quid overgangsrecht in het nieuwe erfrecht'.

Tijdens de Studiedag ‘Familiaal vermogensrecht’, welke doorgaat iKontich op 7 juni 2018 , zal mr. Nathalie Labeeuw (advocaat-vennoot Cazimir) onder meer het item ‘Wanneer is een verklaring van behoud nuttig ?’ behandelen tijdens de sessie ‘De hervorming van het erfrecht: blijvende knelpunten’.