Het nieuwe erfrecht (wet van 31 juli 2017, gepubliceerd in het Staatsblad van 1 september 2017) dat goedgekeurd werd in de Kamer op 20 juli 2017, is gestoeld op een aantal principes:

  • een uitgebreid vrij beschikbaar deel,
  • afschaffing van het erfdeel van de ouders,
  • mogelijkheid tot opmaken van erfovereenkomsten,
  • betere bescherming van zorgkinderen,
  • betere regels inzake schenkingen.

31 JULI 2017. - Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de erfenissen en de giften betreft en tot wijziging van diverse andere bepalingen ter zake, BS 1 september 2017, p. 81578.

Gerelateerde opleiding

Dit najaar zal Mr. Nathalie Labeeuw, advocaat-vennoot bij Cazimir de krachtlijnen van deze hervorming uitvoerig bespreken in de studienamiddag "De Wet van 31 juli 2017 tot hervorming van het erfrecht" .

  • 28/09/2017 Holiday Inn Gent Expo
  • 03/10/2017 Faculty Club Leuven
  • 17/10/2017 De Jachthoorn Kontich