Op 1 september 2018 treedt het nieuw erfrecht in werking. Die erfrechthervorming heeft een invloed op eerder gedane schenkingen. De wijze van inbreng of inkorting van schenkingen en hun waardering na het overlijden van de erflater veranderen bijvoorbeeld. Zowel voor roerende als onroerende goederen gelden dezelfde regels: inbreng in waarde aan de waarde op de dag van de schenking.

De ‘verklaring van behoud’ - waarbij de schenker voor de toepassing van de oude verrekenings- en waarderingsregels voor schenkingen kiest - wordt geregistreerd in het centraal register van testamenten (CRT).

Het nieuwe KB van 19 april 2018 treedt retroactief in werking, op 1 september 2017. Datum vanaf wanneer een dergelijke verklaring kan afgelegd worden.

Koninklijk besluit van 19 april 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 september 2016 houdende het beheer van het centraal register van testamenten en het centraal register van huwelijksovereenkomsten, BS 3 mei 2018

Volledig artikel en bron: LegalNews.be

Gerelateerde opleiding

Tijdens de Studiedag ‘Familiaal vermogensrecht’, welke doorgaat in Gent op 17 mei 2018 en in Kontich op 7 juni 2018 , zal mr. Nathalie Labeeuw (advocaat-vennoot Cazimir) onder meer het item ‘Wanneer is een verklaring van behoud nuttig ?’ behandelen tijdens de sessie ‘De hervorming van het erfrecht: blijvende knelpunten’.