Uitgebreide bespreking van het wetsontwerp dat door de Ministerraad werd goedgekeurd en dat de Eurooese richtlijn  inzake bescherming bedrijfsgeheimen (*) wil omzetten in het Belgische recht.

Dit wetsontwerp zal wijzigingen aanbrengen aan het Gerechtelijk Wetboek, het Wetboek Economisch Recht en Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.

Volledig artikel en bron: Sirius Legal

(*) Europese Richtlijn 2016/943 betreffende de bescherming van niet-openbaar gemaakte knowhow en bedrijfsinformatie (bedrijfsgeheimen) tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken daarvan. 

Gerelateerde opleiding

Tijdens het seminarie 'Bedrijfsgeheimen: hoe beschermen, wat bij inbreuken?' komt het wetsontwerp tot omzetting van de Europese richtlijn ook aan bod. 

Tijdens dit seminarie dat doorgaat op 24.04.2018 komen achtereenvolgens de handelsrechtelijke, arbeidsrechtelijke en vennootschapsrechtelijke aspecten inzake bedrijfsgeheimen aan bod.