Het wetsontwerp dat het ondernemingsrecht hervormt, werd door de Kamer goedgekeurd.

Het wetsontwerp vormt de basis voor een nieuw en modern ondernemingsrecht. Op termijn zal hierdoor het Wetboek van Koophandel verdwijnen in zijn huidige vorm. Enkel de bepalingen betreffende de zee- en binnenvaart blijven behouden, de andere bepalingen worden elders ondergebracht.

Volledig artikel en bron: Eubelius

Lees hier de tekst van het aangenomen wetsontwerp.

Dit wordt thans ter bekrachtiging aan de Koning voorgelegd zodat het kan gepubliceerd worden in het BS.