Vanaf 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking en deze voorziet in een algemene meldingsplicht voor de verwerkingsverantwoordelijke van persoonsgegevens bij datalekken.

Deze moeten gemeld worden bij een - nog op te richten - Centraal Meldpunt voor Datalekken, dat zal opereren onder de Gegevensbeschermingsautoriteit (de huidige 'Privacycommissie').

De meldingsplicht is - in tegenstelling tot wat soms gedacht wordt - niet absoluut: de melding is niet nodig als het niet waarschijnlijk is dat een datalek een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van het individu.

Volledig artikel en bron: Eubelius

Gerelateerde opleiding

Op 20.04.2018 worden tijdens de webinar "GDPR - Frequently asked questions" een aantal vragen rond de praktische implemenatie van de nieuwe verordening behandeld.