Na de hervorming van het erfrecht is het de beurt aan het huwelijksvermogensrecht, dat in lijn met het hervormde erfrecht eveneens vanaf 1 september 2018 een grondige update zal krijgen.

In dit artikel geven de experts van Cazimir alvast een eerste bespreking.

De 3 krachtlijnen van de hervormingen zijn:

  • een verfijning van de regels van het wettelijk stelsel;
  • een betere wettelijke omkadering van het stelsel van scheiding van goederen en van de bedingen die de echtgenoten daaraan kunnen toevoegen;
  • een nieuw evenwicht inzake de positie van de langstlevende echtgeno(o)t(e) in het huwelijksvermogensrecht en het erfrecht.

Volledig artikel en bron: Cazimir