In de recent gepubliceerde Wet houdende diverse bepalingen inzake werk, vinden we de maatregelen terug die de bevoegdheden van de sociale inspectie uitbreidt.

Concreet betekent dit dat sociale inspecteurs zich op basis van datamining en -matching en met het oog op het opsporen en vaststellen van inbreuken op de antidiscriminatiewetgeving kunnen voordoen als klanten, potentiële klanten, werknemers of potentiële werknemers om na te gaan of op grond van een wettelijk beschermd criterium gediscrimineerd werd of wordt.

Bron: Wet van 15 januari 2018 houdende diverse bepalingen inzake werk, BS 5 februari 2018 (art. 30 e.v.)