ReparatieKB overheidsopdrachten corrigeert plaatsingsregels, algemene uitvoeringsregels en drempels

Op 30 juni 2017 werd de nieuwe wetgeving overheidsopdrachten van kracht. Het voorbije jaar zijn echter een aantal toepassingsproblemen en onduidelijkheden naar boven gekomen. Items die nu worden gecorrigeerd via een omvangrijk reparatieKB. Een aantal nieuwigheden van dit zogenaamde KB ‘Multi’ treedt ook meteen in werking. Zo mag het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) vanaf 18 april 2018 uitsluitend nog elektronisch worden verstrekt. De datum voor verplicht gebruik is daarmee met 6 maanden vervroegd.

Volledig artikel en bron: Publius

Koninklijk besluit van 15 april 2018 tot wijziging van meerdere koninklijke besluiten op het vlak van overheidsopdrachten en concessies en tot aanpassing van een drempel in de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, BS 18 april 2018.

 

Gerelateerde opleiding

 

 

De wijzigingen en de hervormingen uit dit wetsvoorstel, komen uitgebreid aan bod:

- tijdens onze studiedagen Familiaal Vermogenrecht op 17.05.2018 (Gent) en 07.06.2018 (Kontich)

- tijdens onze Zomerse Wetsdagen: 'De hervormingen van het huwelijksvermogensrecht' (Mr. Ann Maelfait) - donderdag 05.07.2018 (Antwerpen)