Met de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR) die nadert, stellen heel wat ondernemingen zich vragen rond de nieuwe verplichtingen, meer bepaald op vlak van de bewaring van data in de cloud (via cloudservices zoals Apple, Microsoft Azure, Amazon Cloud, Mailchimp ...) en hun datacenters buiten Europa.

Zijn er beperkingen op het doorsturen van persoonsgegevens naar andere landen of op het opslaan van gegevens op servers in andere landen?

Een toelichting met een overzicht van landen met een adequaatheidsbesluit, passende waarborgen en uitzonderingen.

Volledig artikel en bron: Pauwels advocaten

 

 

Gerelateerde opleiding

Op 20.04.2018 worden tijdens de webinar "GDPR - Frequently asked questions" een aantal vragen rond de praktische implemenatie van de nieuwe verordening behandeld.