Belexa Advocaten lijsten enkele hoofdpunten uit deze nieuwe wet:

  • Men voorziet in de afschaffing van de ascendentenreserve. Zo zou het voorbehouden erfdeel van de ouders vervangen worden door een onderhoudsvordering in geval van behoeftigheid.
  • Er komt een vast voorbehouden erfdeel (de helft van het vermogen van de erflater) voor alle bloedverwanten in rechte lijn, ongeacht met hoeveel ze zijn. Tot voor deze wet was het zo dat de reserve en het beschikbaar gedeelte afhankelijk waren van het aantal afstammelingen/kinderen.

Bron/Lees het volledige artikel: Belexa Advocaten

Gerelateerde opleiding

Dit najaar zal Mr. Nathalie Labeeuw, advocaat-vennoot bij Cazimir de krachtlijnen van deze hervorming uitvoerig bespreken in de studienamiddag "De Wet van 31 juli 2017 tot hervorming van het erfrecht" .

  • 28/09/2017 Holiday Inn Gent Expo
  • 03/10/2017 Faculty Club Leuven
  • 17/10/2017 De Jachthoorn Kontich